Lieviskänjärven vedenkorkeuden seuranta

Tällä sivulla voit seurata Lieviskänjärven vedenkorkeutta.
Vedenkorkeuslukema tallennetaan jääpeitteisenä aikana kahden viikon välein, sulan veden aikana viikon välein ja tulva-aikana kaksi kertaa viikossa.