Kalastus

Ohjeita kalastajalle:

Uistellessa kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein alamittaisten kalojen vapauttamiseksi ja häiritsemättä vesiliikennettä. Onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus on kielletty 50 m lähempänä selvällä merkillä varustettua pyydystä. Kunnioita rannalla asuvia ja älä liiku 100 metriä lähempänä asuttua rantaa tai laituria. Älä aiheuta haittaa tai häiriötä ympäristölle, luonnolle tai ranta-asukkaille, sekä kunnioita muita kanssa kalastajia. Vesillä riittää tilaa, kun huomioimme toisemme!

Merkitse pyydyksesi oikein. Lisätietoa merkinnästä: https://ahven.net/kalastus/pyydysten-merkinta/

Ohjeita ranta-asukkaalle:

Ennen kuin teet esimerkiksi ruoppauksia tai vesikasvien niittoa, ota yhteys osakaskunnan hoitokuntaan ja perehdy toimintaa koskevaan lainsäädäntöön tai ota yhteyttä asiantuntijatahoon. Esimerkiksi ruoppaukset ovat aina luvanvaraisia toimia. Isojen massojen ruoppaukseen tarvitaan aluehallintoviranomaisen vesilupa, jossa voidaan määritellä esimerkiksi toimintaan hyväksyttävät menetelmät tai menetelmä.

Vesikasvien niittoasioissa ota myös yhteys hoitokuntaan. Laajempialaisia niittoja voi olla mahdollista toteuttaa yhteishankkeina osakaskunnan avustuksella, jolloin niillä saatava hyöty ja vaikuttavuus kasvavat merkittävästi.

Jos tilasi edustalla on vesijättöä, jonka haluat lunastaa, ota yhteys osakaskunnan maa-aluevastaavaan. Vesijätön lunastuksella kiinteistösi rakennusoikeus voi kasvaa, ja yleisesti ottaen vesijätön lunastaminen selkeyttää maa-alueen omistamista. Vesijättöaluetta ei saa muokata tai kaataa sieltä puita ilman osakaskunnan lupaa.

Lisätietoa vastuullisesta omistajuudesta: https://ahven.net/osakaskunnat/vastuullinen-omistajuus/