Esityslistat

KUTSU

ITÄ-PUUMALAN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEEN
Puumalan kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14, 52200 PUUMALA 2.3.2020, klo 12:00 alkaen

Puumalan itäisten alueiden osakaskunnat ovat vuosien 2018–2019 kokouksissaan päättäneet yhdistyä uudeksi laajemmaksi Itä-Puumalan osakaskunnaksi.
Järjestäytymiskokouksessa käsitellään tämän paperin kääntöpuolelta löytyvät asialistan asiat, tärkeimpinä osakaskunnan sääntöjen hyväksyminen sekä hoitokunnan valinta.
Kokousmateriaalit ja kokouksen asialista ovat nähtävillä osakaskunnan internet-sivuilla (www.itapuumala.fi). Kokouspöytäkirja on nähtävillä 3.3.2020 alkaen osakaskunnan internet-sivuilla (www.itapuumala.fi).

LUPAMYYNTI ALKAA 2020 KEVÄÄLLÄ
Uuden osakaskunnan lupamyynti käynnistyy 2020 vuoden kevätkesällä. Yhdistyvien
osakaskuntien alueilla voi kalastaa vanhoilla luvilla 30.4.2020 asti. Siirtymäkauden
jälkeen, 1.5.2020 alkaen Itä-Puumalan osakaskunnan vesillä pitää olla osakaskunnan
kalastuslupien edellyttämät pyydysmerkit pyydyksissä ja maksut maksettuna.

Osakaskunnan kalastuslupia myydään paikallisissa luvanmyyntipisteissä ja nettimyyntinä. Lupatuloja käytetään alueen kehittämiseen ja vesienhoitoon.
Mikäli tulette kokoukseen, ottakaa tämän kutsun mukana tullut Maanmittauslaitoksen
aineisto mukaan. Kokouksessa ei ole läsnäolovelvollisuutta.
Luvanmyyntipisteet:
 Kauppakasino Oy, Puumalantie 967, 56210 VIRMUTJOKI
 Puumalan konepiste, Keskustie 8, 52200 PUUMALA
 Neste Lohilahti, Unioninraitti 1, 58620 LOHILAHTI
 www.kalakortti.com
Tervetuloa järjestäytymiskokoukseen!
Terveisin,
Uuden osakaskunnan toimintaa valmisteleva työryhmä

OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS, ASIALISTA
Vetovoimaa maaseudulle -hankkeen puheenvuoro osakaskunnan perustamisesta ennen kokousta.

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Päätetään äänestystavasta (osallistuja per ääni / osuuden mukainen äänestys)
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Todetaan kokouksen osanottajat
 7. Päätetään järjestäytymiskokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta
 8. Yhteisen vesialueen osakaskunnan sääntöjen hyväksyminen
 9. Päätetään kalastuslain 60 §:n mukaisen kalastuksen rajoitussopimuksen tekemisestä saimaannorpan suojelemiseksi sekä sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta.
 10. Päätös pyydysten merkitsemisestä ja pyydysmerkkien käyttämisestä
 11. Päätös perittävistä pyydysmaksuista sekä erikoislupien hinnoista ja ehdoista
 12. Päätökset kalastus- ja ravustuslupien myynnistä
 13. Päätös osakaskunnan vesialueen metsästysvuokrasopimuksista ja vesilintujen
  metsästyksestä
 14. Päätetään Itä-Puumalan vesialueiden liittämisestä Puumalan kalatalousalueen
  ylläpitämään yhteislupa-alueeseen
 15. Hoitokunnan jäsenten, hallinnon ja varainhoitajien palkkiot
 16. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tilivuodelle
 17. Päätetään hoitokunnan koko ja valitaan hoitokunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet
 18. Päätös sihteerin / isännöitsijän ja kirjanpitäjän nimeämisestä.
 19. Toiminnantarkastajista tai tilintarkastuksesta päättäminen
 20. Pankkitilin avaaminen osakaskunnalle (tilinavaajan valtuuttaminen) sekä todetaan vanhojen osakaskuntien varojen siirto
 21. Kokousedustajat ja heidän varamiehet
 22. Muut esille tulevat asiat
 23. Pöytäkirjan nähtävänä oloaika ja paikka
 24. Kokouksen päättäminen
  Hoitokunnan järjestäytymiskokous heti osakaskunnan
  järjestäytymiskokouksen jälkeen