Luvanmyynti alkanut Kauppakasinolla ja Neste Lohilahdella

Nyt voit ostaa Itä-Puumalan osakaskunnan kalastuslupia netin lisäksi Kauppakasinolta ja Nestelohilahdelta. Puumalan konepisteessä luvanmyynti alkaa lähiaikoina.

Kauppakasino Oy, Puumalantie 967, 56210 VIRMUTJOKI, puh. 05 4348251

Neste Lohilahti, Unioninraitti 1, 58620 LOHILAHTI, puh 015 673171

Puumalan konepiste (alkamisajankohta ilmoitetaan myöhemmin), Keskustie 8, 52200 PUUMALA, puh. 015 468 1416

Osakaskunnan järjestäytymiskokous 2.3.2020

Osakaskunnan järjestäytymiskokous pidettiin Puumalan kunnan valtuustosalissa 2.3. 2020 klo 12 alkaen. Ennen kokousta pidettiin kiinteistötoimitus, jossa uuden osakaskunnan alueet ja omistajat käytiin läpi. Kokouksessa oli osallistujina n 50 henkilöä eri puolilta osakaskunnan aluetta. Kokouksessa hyväksyttiin Itä-Puumalan osakaskunnan säännöt, päätettiin kalastuslain 60 §:n mukaisen rajoittamissopimuksen tekemisestä saimaannorpan suojelemiseksi päätettiin liittyä Puumalan kalatalousalueen yhteislupa-alueeseen, hyväksyttiin talousarvio ja päätettiin hoitokunnan koosta ja palkkioista. Hoitokuntaan valittiin 10 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hoitokunta piti kokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jonka päätöksistä uutisoidaan myöhemmin. Katso osakaskunnan kokouksen pöytäkirja tästä.

LUPAMYYNTI ALKAA 2020 KEVÄÄLLÄ

Uuden osakaskunnan lupamyynti käynnistyy 2020 vuoden kevätkesällä. Yhdistyvien
osakaskuntien alueilla voi kalastaa vanhoilla luvilla kunnes uudet luvat tulevat myyntiin. Siirtymäkauden jälkeen Itä-Puumalan osakaskunnan vesillä pitää olla osakaskunnan kalastuslupien edellyttämät pyydysmerkit pyydyksissä ja maksut maksettuna. Luvanmyynnin alkamisesta ilmoitetaan: https://www.itapuumala.fi/kalastusluvat/
Osakaskunnan kalastuslupia myydään paikallisissa luvanmyyntipisteissä ja nettimyyntinä. Lupatuloja käytetään alueen kehittämiseen ja vesienhoitoon.


Mikäli tulette kokoukseen, ottakaa tämän kutsun mukana tullut Maanmittauslaitoksen
aineisto mukaan. Kokouksessa ei ole läsnäolovelvollisuutta.
Luvanmyyntipisteet:
 Kauppakasino Oy, Puumalantie 967, 56210 VIRMUTJOKI
 Puumalan konepiste, Keskustie 8, 52200 PUUMALA
 Neste Lohilahti, Unioninraitti 1, 58620 LOHILAHTI
 www.kalakortti.com

Kutsu järjestäytymiskokoukseen

KUTSU
ITÄ-PUUMALAN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEEN
Puumalan kunnantalo, valtuustosali, Keskustie 14, 52200 PUUMALA
2.3.2020, klo 12:00 alkaen
Puumalan itäisten alueiden osakaskunnat ovat vuosien 2018–2019 kokouksissaan päättäneet yhdistyä uudeksi laajemmaksi Itä-Puumalan osakaskunnaksi.
Järjestäytymiskokouksessa käsitellään tämän paperin kääntöpuolelta löytyvät asialistan asiat, tärkeimpinä osakaskunnan sääntöjen hyväksyminen sekä hoitokunnan valinta.
Kokousmateriaalit ja kokouksen asialista ovat nähtävillä osakaskunnan internet-sivuilla (www.itapuumala.fi).

Kokouspöytäkirja on nähtävillä 3.3.2020 alkaen osakaskunnan
internet-sivuilla (www.itapuumala.fi).

Katso asialista

KIINTEISTÖTOIMITUS- JA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 02.03.2020

ITÄ-PUUMALALAN OSAKASKUNNAN KIINTEISTÖTOIMITUS- JA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 02.03.2020, klo. 10:00 alkaen, Puumalan kunnantalo, Valtuustosali, Keskustie 14, Puumala


Uuden osakaskunnan toimintaa suunnitellut työryhmä sai tehokkaasti esitykset
järjestäytymiskokoukseen kasaan, ja ne löytyvät kohta osakaskunnan nettisivuilta:
www.itapuumala.fi

Mikäli aineistoihin ei tule merkittäviä muutostarpeita, olemme valmiit
kiinteistötoimitus- ja järjestäytymiskokoukseen. Maanmittauslaitos lähettää
kirjekutsun kaikille osakkaille, mutta tämä tiedote on lähetetty kirjeitse kaikille
työryhmäläisille, koska sähköpostitse tavoitetaan vain noin puolet teistä.
06.02.2020 suunniteltu työryhmäkokous perutaan. Mikäli ilmenee vielä tarvetta
käsitellä ja muuttaa esityksiä järjestäytymiskokoukseen, kutsutaan sitä varten erikseen uusi työryhmäkokous koolle.
Kiitokset kaikille suunnitteluun osallistuneille ja aineistoja kommentoineille! Uusi
osakaskunta aloittaa toimintansa kevään 2020 aikana mikäli matkalla ei tule
yllätyksiä. Vetovoimaa maaseudulle -hanke päättyy 31.3.2020, jonka jälkeen meitä
ei enää tavoita alta löytyvillä yhteystiedoilla.


Terveisin,
Jouni Kivinen, 040 157 9561, jouni.kivinen@metsa.fi
Olli Räsänen, 040 194 3021, olli.rasanen@metsa.fi